تبلیغات


webtab

آخرین ارسال ها

موضوعات

متن تبلیغ اول شما در اینجا
عنوان تبلیغ
متن تبلیغ اول شما در اینجا
عنوان تبلیغ
متن تبلیغ سوم
عنوان تبلیغ
لطفا نظرات خود را برای بهبود هرچه بهتر سایت برای ما ارسال نمایید. با تشکر
webtab
webtab
معرفی رشته زيست شناسی سلولی و مولکولی (گرايش ژنتيک)

معرفی رشته زيست شناسی سلولی و مولکولی (گرايش ژنتيک)

جمعه، ۱۱ دی ۱۳۸۸
12,942 بازدید
۷۲دیدگاه
نویسنده : مهدی فلاح

وقتی به ياری علم ژنتيک، اولين ژن “کلون” گرديد، شايد کمتر کسی فکر می کرد که بزودی اين علم يکی از علوم راهبردی دنيا شود و حتی تا جايی گسترش بيابد که نشريه Science با سواد بودن را مساوی با اطلاع داشتن از دو علم کامپيوتر و ژنتيک بداند. اين علم جوان در اين مدت کوتاه به يکی از علوم استراتژيک جهان تبديل شده است.

Genetic

دکتر محمدرضا نوری دلوئی استاد ژنتيک دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در معرفی اين علم می گويد:

“بطور کلی دانش ژنتيک درباره انتقال صفات وراثتی از والدين به اولاد بحث می کند که البته اين والدين می توانند انسان، درخت و يا باکتری باشند. در واقع ژنتيک تلاش می کند تا بگويد که چه مکانيزم هايی مولکولی، عامل انتقال صفات از نسلی به نسل ديگر هستند. مکانيزم هايی که باعث می شوند تا فرزندان شباهت زيادی به والدين داشته باشند و همچنين می خواهد بداند که چرا گاهی اوقات در بين والدين و فرزندان در برخی صفات تفاوت های بسيار معنی داری وجود دارد؟ برای مثال چرا گاهی اوقات والدين سفيد پوست، بچه رنگين پوست دارند؟


آنچه مسلم و روشن است در سطح جهانی در همه کشورها، چه در زمينه های آموزشی و چه پژوهشی و بهره وری علمی و اقتصادی، رشته های علوم زيستی مورد توجه کامل است و مسائل بنيادی و پژوهشی رشته های ديگری مانند کشاورزی (زراعت، باغبانی، گياه پزشکی) و رشته های علوم پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی) و پيراپزشکی نياز مبرم به اطلاعات و نظريه های علوم زيستی و تحقيقات و پژوهش های اين علم دارد.


ماهیت

دانش ژنتيک هميشه به طرح سه پرسش کليدی می پردازد که اين سه پرسش عبارتند از:

چه چيزی موروثی است؟ (بررسی ماهيت فيزيکی شيميايی ماده وراثتی)

ماده وراثتی چه می کند؟ (بررسی عملکردها و نقش های ماده وراثتی)

ماده وراثتی در خلال نسل ها و بخصوص در زمان تکامل زيستی چگونه تغيير پيدا کرده و يا دستخوش جهش می شود؟”

دکتر فروغ مند استاد ژنتيک دانشگاه شهيد چمران اهواز نيز در معرفی رشته ژنتيک در سطح کارشناسی می گويد:

“دانشجويان رشته ژنتيک علاوه بر دروس ژنتيک, که به عنوان دروس پايه می گذرانند، برای آشنايی با دنيای وسيع اين علم و دستاوردهای مختلف آن, به طور کلی و اجمالی مباحث مهمی مثل ژنتيک سرطان، روش های تشخيص بيماری های ژنتيکی قبل و بعد از تولد، شناخت ناقلين بيماری ها، اصول مشاوره ژنتيکی قبل و بعد از تولد، شناخت ناقلين بيماری ها، اصول مشاوره ژنتيکی، نقش ژنتيک در بروز رفتارهاي فردی و اجتماعی، شناخت جمعيت های مختلف ژنتيکی و نژادهای انسانی، ژن درمانی، پزشکی قانونی، تکنيک های رايج در ژنتيک، روش های اصلاح نژاد و ژنتيک مولکولی را مطالعه می کنند.”

مطالعات و تحقيقات ژنتيک در جانوران و گياهان بررسی کاريوتيپها و ژنوتيهای گياهان و جانوران، تشخيص کروموزوم های بيمار، عوامل وراثتی بيماری های ژنتيکی، اصلاح نباتات (در ژنتيک گياهی) و اصلاح جانوران (دامی) در ژنتيک جانوری، مطالعات و مشاوره های ژنتيکی انسانی در ازدواج ها و خانواده ها از جمله توانايی های فارغ التحصيلان گرايش ژنتيک است.

اگر قرار باشد چند بيماری مهلک و يا سخت را نام ببريد، چه بيماری هايی به خاطرتان می آيد: ايدز؟ سرطان؟ تالاسمی؟ هموفيلی؟ عقب ماندگی ذهنی يا جسمی؟

بله! تمامی اين بيماری ها مهلک و يا سخت می باشند. اما آيا می دانيد که تمامی اين بيماری ها بگونه ای ژنتيکی هستند؟ و همچنين آيا می دانيد که به ياری روشها و فنون جديد مهندسی ژنتيک، بسياری از بيماری های ژنتيکی در آستانه مهار شدن قرار دارند؟

دکتر نوری دلوئی در اين زمينه می گويد:

“يکی از قلمروهای ژنتيک، “ژن درمانی” است که در مدتی کوتاه توانسته است، سيمای جهان پزشکی را با دستاوردهای عظيم خود به گونه ای بنيادين دگرگون سازد. چرا که اين روش نوين با جانشين ساختن ژن های سالم به جای ژن های معيوب و يا با ترميم ژن های معيوب به مداوای اساسی بيماری می پردازد.”

دکتر نوری دلوئی در ادامه سخنان خويش می گويد:

“البته علم ژنتيک کاربردهای گسترده ديگری نيز در علوم پزشکی دارد که از آن جمله می توان به توليد انبوه، ارزان و بدون خطر واکسن های انسانی و حيوانی با استفاده از باکتری ها و قارچ ها، توليد داروهای جديد و پروتئين های گوناگون برای درمان بيماری های مختلف و تشخيص قبل از تولد بيماری های کروموزومی و بيماری های ژنی با روش های پزشکی مولکولی مثل تشخيص بيماری تالاسمی در دوران جنينی اشاره کرد. که بدون شک در تمامی اين فعاليت ها و تحقيقات متخصصان ژنتيک حضوری فعال و چشمگير دارند.”

وي در ادامه می گويد:

“از سوی ديگر متخصصان ژنتيک نه تنها در پزشکی بلکه در کشاورزی و صنعت نيز تحقيقات با ارزشی انجام داده اند. برای مثال با استفاده از روشها و فنون مهندسی ژنتيک می توان گياهانی را توليد کرد که نسبت به عواملی همچون سرما، گرما، رطوبت، خشکی، املاح، حشرات، آفات، ويروس ها و ساير عوامل بيماری مقاوم بوده و علاوه بر آن در مقايسه با موجود طبيعی، مجهز به مکانيسم های دفاعی اضافی باشند. مثل توليد گوجه فرهنگی جديد با کميت و مقاومت به مراتب بيشتر و طعم بهتر از گوجه فرنگی طبيعی که اولين محصول گياهی دستکاری شده ژنتيکی می باشد.

همچنين مهندسی ژنتيک در صنعت برای بازيافت ضايعات شهری و تبديل آنها به موادی نظير کود کمپوست، توليد انبوه آنيزم های مورد نياز در صنايع غذايی، خوراک دام و طيور، چرم سازی و داروسازی و دهها مورد ديگر کاربرد دارد.”

آنچه گفته شد بيانگر جايگاه علم ژنتيک در کشورهای صنعتی است وگرنه علم ژنتيک در ايران هنوز در ابتدای راه است و بايد تلاش بسيار کرد و کاستی ها را جبران نمود و موانع را از ميان برداشت تا بتوان شاهد رشد روزافزون علم ژنتيک در ايران بود. البته اين به آن معنی نيست که در کشور ما تحقيقات ژنتيکی انجام نمی گيرد و فارغ التحصيلان اين رشته جذب هيچ مرکزی نمی شوند، بلکه سازمانهای مختلفی هستند که به فعاليت های تقحيقاتی ژنتيکی می پردازند که از جمله می توان به مراکز مختلف وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی، مراکز پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، انستيتو پاستور، مرکز ملی تحقيقات مهندسی ژنتيک و تکنولوژی زيستی اشاره کرد. علاوه بر مراکز فوق به گفته دکتر فروغ مند کارشناسان ژنتيک می توانند در مراکز ژنتيک دولتی و خصوصی مانند بخشهای ژنتيک مراکز بهزيستی، جهاد دانشگاهی، بيمارستان ها و کلينيک های خصوصی مشغول به کار گردند.

مراکزی از جمله: منابع طبيعی، جهاد کشاورزی، بخش های تحقيقاتی گياهی باغبانی و پرورش گل های زينتی و … و در ژنتيک جانوری سازمان ها و نهادهايی مانند: دامپروری، دام پزشکی، وزرات بهداشت و درمان (کارشناسی مشاوره ژنتيکی انسان) و … از جمله محل های کار برای دانشجويان اين رشته است.

علاقمنديها: در همه رشته ها بخصوص در علوم پايه و بويژه در گرايشهای مختلف رشته زيست شناسی بايد علاقه مند بود و صبر و پشتکار داشت تا بتوان طعم شيرين موفقيت را چشيد.

دکتر نوری دلوئی در همين زمينه می گويد:

“علاقه، پشتکار، اميد و نشاط شرط ورود به ميدان علم ژنتيک است. يعنی دانشجو بايد بدون هراس از مشکلات و موانع موجود، با دقت تمام و براساس راهنمايی های اساتيد و افراد اهل نظر به مطالعه بپردازد و تلاش کند تا همه روش ها و فنونی که به او آموزش داده می شود به صورت نظری و عملی فراگير تا به يک عنصر نظری صرف تبديل نشود بلکه يک نيروی علمی و فنی خلاق و نوآور باشد.


وضعيت نياز کشور به اين رشته در حال حاضر

جايگاه علم ژنتيک در کشورهای صنعتی با جايگاه فعلی اين رشته در اين بسيار متفاوت است که محتاج تلاش بسيار برای جبران کاستي هاست.

البته اين به آن معنی نيست که در کشور ما تحقيقات ژنتيکی انجام نمی گيرد و فارغ التحصيلان اين رشته جذب هيچ مرکزی نمی شوند، بلکه سازمانهای مختلفی هستند که به فعاليت های تحقيقاتی ژنتيکی می پردازند که از جمله می توان به مراکز مختلف وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی، مراکز پژوهشی وزارت فرهنگ و اموزش عالی، انستيتو پاستور، مرکز ملی تحقيقات مهندسی ژنتيک و تکنولوژی زيستی اشاره کرد. علاوه بر مراکز فوق به گفته دکتر فروغ مند کارشناسان ژنتيک می توانند در مراکز ژنتيک دولتی و خصوصی مانند بخشهای ژنتيک مراکز بهزيستی، جهاد دانشگاهی، بيمارستان ها و کلينيک های خصوصی مشغول به کار گردند.


نکته تکميلی

مهندسی ژنتيک مجموعه روش ها و فنونی است که تکيه گاه اصليش زيست شناسی مولکولی و بخصوص ژنتيک مولکولی است.

شما می توانید چارت دروس رشته ژنتیک (کارشناسی) را از لینک زیر دریافت کنید:

لینک مستقیم

برچسب ها :
- دیدگاهتان را فقط در رابطه با همین موضوع ثبت کنید، در غیر اینصورت پاسخ داده نخواهد شد.
- استفاده از نام های تبلیغاتی و آدرس سایت های غیر مرتبط، باعث عدم تائید و پاسخ به دیدگاه می شود.

با عرض سلام و خسته نباشيد به تمام….ايراني ها لطفا مطالب رو بيشتر كنيد تا بازديد كنندها به يك منبع درست مراجعه كرده و دچار شك و ترديد نشن. با تشكر از سايتتون


جالب


سلام
من دنباله منابع درسي زيست شناسي سلولي مولکولي گرايش ژنتيک يا ميکروبيولوژي يا رشته هاي نزديک در مقطع ليسانس هستم ازتون ممنون ميشم برام اميل کنيد.با تشکر


salam man besyar motasefam ke keshvar hanoz onghad pishrafti dar in zamine nadashte ama man tasmim daram dar in reshte tahsil konam va say khaham kard ta onja ke mitonam stedadamo neshon bedam ama khahesh mikonam bishtar va behtar tozih dahid ke alaghemandan monsaref nashan mamnon 


salam
lotfan agar emkan dare model va mizan nomarate salane va chegonegi paziresh daneshgah ro ham bezarid


خسته نباشید عرض میکنم. این زحمات شما در این سایت باعث افزایش اطلاعات و بهبود جایگاه علم ژنتیک در کشور خواهد شد که ارزوی من و تمامی فعالان و دانشجویان این رشته جذاب و پراهمیت است.

 • پاسخ به اسماعیل:
  ما هم مفتخریم که توانسته ایم سهمی هرچند کوچک، در ارتقای سطح معلومات شما عزیزان داشته باشیم.
  به امید ایرانی آباد و سرافراز

 • سلام.مجوز آزمایشگاه ژنتیک به Ph.Dژنتیک از وزارت علوم داده می شود؟ ( آزمایشگاه تشخیصی،نه تحقیقاتی)


  کتش یه اطلاعاتی در مورد سیر تحصیلی این رشته هم میدادین
  مثله کنکور ارشد و گرایشات و ….


  درود به شما
  اگر ممکنه لیست کتب مهم در دوره لیسانس گرایش ژنتیک یا میکروبیولوژی را برای من ایمیل کنید . واقعا به آنها نیاز دارم .
  باتشکر


  درود و صد سلام
  حدود 2 ماهه كه دنبال يه همچين اطلاعاتي در مورد اين رشته مي گشتم
  خيلي خوشحالم كه تونستم پيداش كنم و از دور دست شما رو مي بوسم
  فقط من هم خواهش مي كنم اگه ميشه ليست كتاب هاي مقطع كارشناسي اين رشته، شرايط پذيرش و … رو يا روي وب بذاريد يا اگه زحمت تون نمي شه ارسال كنيد به ايميل بنده

  موفق باشيد
  با تشكر فراوان


  سلام برای قبولی تو این رشته تو کنکور 90 اصفهان چه رتبه ای لازمه؟
  بقیه ی شهرا چطور؟


  سلام.بچه ها من امسال كنكور دادم و رشته مهندسي ژنتيك روخيلي دوست دارم اما واقعا نمي دونم آينده اين رشته توي ايران چه طوريه؟؟؟اگه براتون امكان داره اطلاعاتتون رو در اختيارم بزاريد و بهم كمك كنيد تاا بتونم انتخاب درستي داشته باشم.ايميل من:
  ph.fshafiy@gmail.com


  با سلام من دانشجوی سال دوم زنتیک هستم.میخواستم ببینم از نظر شغلی رشته ی زنتیک بهتره یا رشته ی بیوتکنولوزی؟میخوام در صورت لزوم تغییر رشته بدم.ممنون میشوم زود جوابم را بدید.


  سلام ميخواستم بدونم با رشته ي هفت هزار ميشه رشته ي ژنتيك يا سلولي مولكولي دانشگاه سراسري منطقه يك قبول شد؟ممنون ميشم سريعترجوابمو بديد.


  آقای مددی تقریبا آخرین رتبه قبول شده ژنتیک اصفهان 2500 بوده.واسه ی اینکه راحت تر انتخاب رشته کنید یادگار ماندگار سال 90 از سایت kanoon.ir دانلود کنید که در آن رشته ها و چارک پایین آخرین پذیرفته شدگان سال قبل رو نوشته


  سلام …ممنون از اطلاعات مفیدتون ولی ایکاش بیشتر توضیح میدادید ….چون من قصد دارم در این رشته تحصیل کنم …. ایکاش یه کم امیدوار کننده تر بود … من کمی دلسرد شدم….. چرا ایران خیلی کم از این علوم بهره میبره ؟؟؟؟؟….یعنی جا برای پیشرفت من نیست ؟؟؟


  salam,man mikhastam bedunam baraye ghabul shodan e in reshte tu daneshgahe sarasari che rotbe ei lazeme,mamnun


  salam merc az site khubetun man emsal microbiology va genetic ghabul shodam be nazaretun kodumesh behtare? age beram micribiology badan mitunam arshad genetic edame bedam? merc

 • پاسخ به سولماز:
  با سلام
  – در حال حاضر رشته میکروبیولوژی بازار کار بهتری نسبت به ژنتیک دارد. ولی به هر حال، بستگی به علاقه شما دارد.
  – بله، با دارا بودن مدرک میکروبیولوژی، می توانید برای ارشد بیوشیمی شرکت کنید.
  ممنون از شما

 • سلام.من تورشته ژنتيك قبول شدوولي اصلا نمي دونم اين رشته خوبه يا نه ايندش چه طوريه كسي رومي خوام كه به من راهنمايي بده


  salam genetic reshte khubie vali dar sath lisans be dard nemikhore hatman bayad fogh ya phd begiri ounam ba madrake vezarate behdasht ounvaght vaze malit tooop mishe!!


  Slm man yek danesh amoz aval dabirestan hastam va mikhaham darmorede reshte genetic bishtar bedanam agar momken ast man ra darmord in reshte rahnamai konid ba tashakor.


  Kheyli mamnon az rahnamayiton rotbe konkor bayad dar che had bash k beshe danshgah reshte genetic ghabol besham va kodom az shakhehay genetic khube ?


  salam genetic ensani behtarin gerayeshe genetic hast vali khob kheili ham sakhte!!!!!!!!!!!1


  با عرض سلام برای شما دیگر کنکوری وجود نداره و شرط معدلی میشه.


  درود……..
  خسته نباشید
  من میخواستم بدونم رشته میکروبیولوژی در مقطع کارشناسی هم هست؟
  اگه هست میشه کتابهایی که بیشتر باید بخونم رو برام ایمیل کنید؟
  ممنون میشم اگه رتبه ای که میشه در این رشته دراومد رو هم بهم بگید
  منتظرتون هستم
  با تشکر…..
  بدرود….


  با سلام
  من دانشجوی کارشناسی سلولی مولکولی هستم میخواستم بدونم برای ارشد میتونم در رشته ی ژنتیک انسانی ادامه تحصیل بدم؟
  ممنون میشم جواب را برام ایمیل کنید. مرسی


  سلام…من اخر نفهمیدم فرق بیوتکنولوزی با زنتیک چیه؟؟ بیوتکنولوزی(زیست فناوری) بهتره یا زنتیک؟؟من رشته هوشبری هستم ارشد کدوم یکی میتونم امتحان بدم؟؟ممنون میشم راهنماییم کنید


  سلام ! من دانشجوی ترم دوم لیسانس رشته سلولی مولکولی هستم خیلی علاقه مندم که فوق لیسانسم توی گرایش ژنتیک ادامه بدم می خوام قبل از تحصیل این گرایش کتاب های غیر درسی در رابطه با رشتم بخونم خواهش می کنم اگه کتابی می شناسید بهم معرفی کنید . خیلی ممنون


  slm bacheha.man reshtam genetike terme 2am.be nazaretoon kudum shakhash az hame behtare ?


  slm bacheha.man reshtam genetike o terme 2am.be nazaretoon kudum shakhash az hame behtare ?


  سلام.میخواستم بدونم حداقل رتبه لازم برای رشته ژنتیک چنده.منطقه 2


  سلام .ببخشید میتونم درخاست کنم رتبه ها ودرصد دروس برای قبولی در رشته ی زنتیک رو برام ایمیل کنی؟؟؟…..یه دنیا ممنون


  مجموعه سوم کتابهای بیولوژی؛ بیولوژی سلولی و مولکولی
  http://www.booktolearn.com/?p=2204

  مجموعه هشتم کتابهای بیولوژی؛ ژنتیک
  http://www.booktolearn.com/?p=2221


  سلام من امسال کنکور دادم می خواستم توضیحاتی راجع به رتبه ی لازم برای قبولی در این رشته ودانشگاه هایی که برای این رشته پذیرش میکنن و موقعیت شغلی برای این رشته و درآمدش در اختیارم بذارین اگه میشه به ایمیلم بفرستین.


  سلام میشه درصد ها و رتبه لازم برای این رشته رو بگید.ممنونم


  سلام بازار کار رشته ژنتیک بدون داشتن پارتی عملا منتفی هست من الان ارشد ژنتیک هستم با معدل 19 و لیسانسم هم ژنتیک بوده .هیچ جایی مارو آدمم حساب نمی کنه .من بیکار بیکارم به خدا راست میگم . اصلا طرف رشته ژنتیک نرید .


  سلام،من امسال کنکور دادم اگر میشه قبل امدن نتایج اولیه رتبه ی لازم برای قبولی در رشته ژنتیک ودانشگاه هایی که در مقطع کارشناسی این رشته را دارند برام ایمیل کنین
  (واقعا ممنون میشم اگه این کارو سریعتر کنین)


  سلام میخواستم بدونم شمااطلع دارین توی ایران به دکترای پزشکی ملکولی مجوزازمایشگاه میدن یانه ممنون میشم جوابموبدین


  سلام.من دانشجوی ترم دوم ژنتیک هستم میخواستم بدونم میکروبیولوژی بهتره یا ژنتیک؟


  باسلام اگه ممکنه رتبه و تراز برای قبولی در رشته زنتیک هم در دانشگاه سراسری وهم ازاد رو برام میل کنید .


  با سلام
  من دانشجوی رشته زنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور هستم در مقطع ارشد آیا میتونم برای دکتری تغیی رشته بدم و در رشته ژنتیک انسانی یا پزشکی شرکت کنم ؟ ممنون


  سلام..ممنون از اطلاعاتتون ولی اگه میشه رتبه لازم برای قبولی این رشته رو واسم ایمیل کنید…ممنون…روزخوش


  سلام من ترم 4ژنتیکم
  یکم توضیح درمورد کنکور ارشد میخواستم وکدوم گرایش ژنتیک واسه ارشد بهتره از هرلحاظی…ممنون


  سلام دوستان خسته نباشيد. ى سوال واسم پيش اومده در مورد رتبه هاى تک رقمى ارشد ژنتيک مولکولى. من شنيدم ک رتبه هاى تک رقمى ارشد ژنتيک مولکولى از کشوراى ديگه واسه ادامه تحصيل باهاشون مکاتبه مىکنن. واقعيت داره؟


  سلام.من سال سومم..به رشته ژنتیک خخخخخخخخیلی علاقه دارم….چه کار کنم؟/


  اگرمیدونستید که چه آینده روشنی داره حتما این رشته را انتخاب میکردید البته واقعا نبوغ و علاقه میخواد .توی ایران اگر دانشجوی فعالی باشید حتما کار دارید من کسی رو میشناسم که با اینکه 5000کنکور بود ژنتیک آزاد خوند و چون یه استعداد خاصی داشت حالا با رتبه دو کشوری آزمون دکتری سال دوم دکتری شو توی رویان بورسیه میخونه و تحقیقش روی ژنوم سرطانیه حتی سفرهای تحقیقاتی به سوئد و چند تا کشور اروپایی داشته و درآمد خوبی هم داره.بورسیه های این رشته هم خیلی خوبه.چند سال دیگه واقعا پیشرفت میکنه.حالا توی ایرانممکنه سالها طول بکشه تا نظر مردم از رشته هایی مثل پزشکی به چنین رشته هایی معطوف بشه. من که امسال کنکور دارم.از این خانم الگو گفتم میخوام مثل اون افتخارکشورم باشم…فقط خداکنه من هم استعدادشو داشته باشم….


  آیا دانشجوی رشته خاک میتونه کنکور ارشد زیست شناسی ژنتیک بده؟


  Salam mishe lotfan daneshgahayi ke dar tehran (azad va sarasari) karshenasie genetic ra eraee midahando baram mail konid


  با حد اقل چه رتبه ای میشه تو دانشگاه ازاد رشته مهندسی ژنتیک قبول شد؟؟ (منطقه 2)


  سلام
  من امسال كنكور دادم تو دفترچه انتخاب رشته زيست شناسي گرايش هاي مختلفي (جانوري،گياهي،ميكروبيولوژي،عمومي،سلولي مولكولي)داره
  با مدرك ليسانس همه اين رشته ها ميشه براي فوق ليسانس تو رشته ژنتيك ادامه تحصيل داد ؟مثلا دوره ليسانس زيست شناسي عمومي باشه ميتونم فوق ژنتيك بخونم؟ممنون ميشم اگه جواب بديد چون بايد انتخاب رشته كنم

 • پاسخ به Neda Rezaei
  با سلام
  بله با تمام لیسانس های زیست شناسی می توان برای فوق لیسانس ژنتیک شرکت کرد.

 • سلام
  من پارسال زیست سلولی ملکولی گرایش زنتیک ازاد فلاورجان قبول شدم! میتونم انتقالی بگیرمد به خراسان؟
  راه برام خیلی دوره لطفا جوابمو بدین
  کدوم یکی از گرایش های زیست بهتره؟


  سلام درباره بازار کار رشته زیست شناسی سلولی ملکولی ژنتیک لطفا توضیح دهید


  سلام خواهش میکنم به من جواب بدین خیلی تو شک و تردیدم به نظر شما علوم ازمایشگاهی بهتهره یا زیست سلولی مولوکولی زنتیک چون شنیدم برای رشتهی علوم ازمایشگاهم میتونیم بعدش زنتیک بخونیم کمک کنید لطفااامن از بازر کارشم میترسم گفتن تو مراکز تحقیقاتی بدون پارتی جایی نداری!!


  لام ببخشیدمیخواستم بدونم بعدکارشناسی میتونم پزشکی بخونم واینکه بعدکارشناسی میتونم توپزشکی قانونی کارکنم؟


  با سلام
  من مدرکم کارشناسی علومه( معلم علوم) آیا میتونم ژنتیک انسانی شرکت کنم ؟ لطفا راهنماییم کنیین.ممنون


  سلام
  میخواستم بدونم ک از رشته اصلاح نژاد دام میشه دکتری ژنتیک پزشکی رو ادامه داد ممنون میشم جوابش رو ایمیل کنیدممنون از لطفتون


  سلام من کارشناسی حسابداری می خونم ولی از رشته تجربی وارد این رشته شدم و همیشه ژنتیک رو خیلی دوست داشتم می خواستم بدونم می تونم برای ارشد ژنتیک بخونم و واقعا نمی دمنم به چی علاقه دارم خیلی سر در گم هستم لطفا راهنمایی کنید


  با سلام و سپاس از مطالب بسیار خوب و عالی شما

  اولین شماره مجله اینترنتی تک پرایمر را به شما و کاربران گرامیتان که به علوم سلولی و مولکولی و ژنتیک علاقه مند هستند تقدیم می کنیم.

  برای دریافت سؤالات تخصصی خود نیز می توانیم به تالار گفتگوی تخصصی (متخصصان حال و آینده علوم سلولی و مولکولی) مراجعه فرمایید.

  http://www.taqprimer.com/forum

  پیروز و مستدام باشید


  سلام من امسال کنکور دادم ورتبم8500منطقه 2شد وژنتیک دانشگاه زاهدان قبول شدم خیلی هم این رشته رو دوست دارم چون کاملا پژوهشی و تحقیقاتیه ودرس اصلیش هم زیسته
  واسم دعا کنید اگه لایقش باشم واقعا تواین رشته پیشرفت کنم و بتونم به کشورم خدمت کنم


  سلام من دولتی قبول نشدم برام دعا کنید ازاد قبول بشم


  با عرض سلام و خسته نباشین خدمت شما دوستان
  چرا برای رشته ژنتیک تعریف بیش از حد میکنین من الان دانشجو ارشد ژنتیک بودمرهر چقدر گشتم کار گیرم نیومد و از طرفی برخی از دکتر علوم ازمایشگاهی مورد تمسخر واقع شدم الان هم ارشد میخونم و بیکار هستم …..
  واقعا رشته خوبی وقتی کار براش نیست…..امیدوارم مسؤولين بررسی کنن…


  سلام
  من جديدا دانشگاه ازاد رشته ژنتيک ثبت نام کردم دعاکنيد موفق بشم مچکرم


  به نام خدا باسلام من دررشته ی زیست سلولی مولکولی تحصیل می کنم ایا بعدازکارشناسی می شود پزشکی شرکت کرد


  با عرض سلام و خسته نباشید/من امسال رشته ی سلولی مولکولی گرایش زنتیک قبول شدم و ثبت نام کردم میخواستم راجع به اینده شغلی این رشته بدانم


  سلام خسته نباشیئد من ی راهنمای می خواستم بنظرتون رنتیک بهتره یا دامبزشکی از نظر بازار کار ممنون میشم جواب بدین ..


  با سلام .من مهندسی کشاورزی خوندم.ولی چون خیلی به رشته های پزشکی علاقه دارم میخوام کارشناسی ارشد ژنتیک بخونم میشه راهنماییم کنید که خوبه یا نه


  با سلام و خسته نباشید خدمت شما.
  من دانشجوی ترم 1 رشته صنایع غذایی(کشاورزی) هستم و چند وقتی هست که در مورد آینده رشته ام مردد شده ام و تصمیم گرفتم که رشته ام رو به زیست شناسی-سلولی مولکولی تغییر بدم.
  در مورد آینده ی این رشته کمی اطلاعات میخوام, واینکه آیا میشه از این رشته در مقطع دکتری رشته بیولوژی تکوین جانوری ادامه تحصیل بدم؟؟؟
  لطفاّ راهنماییم کنید.

  خیلی خیلی ممنون……


  چییییییی شد جوابم؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  لیسانس رشته های تجربی وریاضی میتونن تو آزمون پزشکی لیسانس به پزشکی شرکت کنند فقط یه سری شرایط داره مثلا معدل کل دیپلم بالای 18,معدل کل لیسانس بالای 16 و…یه سرچ کنید شرایطشو پیدا میکنید


  من رشته ی مهندسی علوم دام خوندم یکی از گرایش های ارشدم رشتمون اصلاح نژاد و ژنتیک دامه … من میخوام رشته ی شناور ژنتیک انسانی شرکت کنم … میشه راهنمایی کنید


  با سلام میخوام بدون بازار کار و متوسط درآمد ژنتیک چطوره و درچه حدودی هست.
  از مطالب مفیدتون هم متشکر.


  با سلام
  من ارشد رشته ژنتیک و اصلاح نزاد میخونم .معدلم۱۸٫۵٫آیا میتونم ژنتیک انسانی بخونم برا دکترا.معدل کارشناسیم هم۱۷٫۷۹ بود.معدل دیپلمم هم بالای۱۸ است.

  *  تبلیغات متنی

  آخرین دیدگاه‌ها

  با عضویت در خبرنامه ی ما از آخرین مطالب ما در ایمیل خود با خبر شوید

  آمار سایت

  • بازدید امروز : 26017
  • بازدید دیروز : 249368
  • بازدید هفتگی : 828020
  • بازدید ماهانه : 962984
  • بازدید کل : 1673498
  • تعداد مطالب : 940
  • تعداد دیدگاه ها : 719

  نرم افزارهای ضروری

  Mozila FireFox Mozila FireFox
  فایرفاکس
  Google Chrome Google Chrome
  گوگل کروم
  Internet Explorer 12 Internet Explorer 12
  اینترنت اکسپلورر